Prejsť na navigáciu

Kontakt

SEBI SV s.r.o.

Čsl. armády 735/87
067 61 Stakčín
Slovakia

tel.: +421 57 739 7372
mob.: +421 907 957 800
e-mail: sebistakcin@gmail.com
web: www.sebi-obaly.sk

IČO: 50 350 391
IČO DPH:  SK2120292471

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4023415370/7500
účet v tvare IBAN: SK62 7500 0000 0040 2341 5370
SWIFT: CEKOSKBX

SEBI SV s.r.o. - výrobná hala

SEBI SV s.r.o. - výrobná hala