Prejsť na navigáciu

Výroba a predaj flexibilných fólií a obalov (výrobkov z nich)

Firma sa už od roku 2002 zaoberá výrobou a predajom flexibilných fólií a obalov pre potreby hlavne textilného priemyslu v bývalom Československu.

V roku 2008 sa firma pretransformovala na názov Peter Tarkulič - SEBI a v roku 2016 na terajší názov SEBI SV s. r. o. a následne rozšírila výrobu o sortimenty vhodné pre iné odvetvia priemyslu, poľnohospodárstva a obchodu. Firma exportuje 50% svojich výrobkov do krajín EU.

Všetky výrobky sú vyrábané v zhode s legislatívnymi požiadavkami.

Prioritou firmy je sa neustále zdokonaľovať a zvyšovať technologickú úroveň výroby zavádzaním novej technológie s cieľom podporiť ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania v rovnováhe so sociálno-ekonomickými potrebami. Neustále inovujeme vo všetkých procesoch ovplyvňujúcich kvalitu výrobkov aby sme dokázali uspokojovať potreby a požiadavky našich zákazníkov. Každý rok investujeme do modernejšieho a výkonnejšieho strojného zariadenia.

Podľa požiadaviek a technického vybavenia zákazníka vieme poradiť a navrhnúť najlepšie riešenie pri balení jeho produktov. Zákazníkom poskytujeme individuálny servis v procese objednávania, sledovania výroby a expedície tovaru.